51.8236363,-4.489486700000043,13

Cysylltu a ni

Ysgol Griffith Jones
Heol yr Orsaf San Cler
Sir Gaerfyrddin, SA33 4BT

Ffôn:01994 230 589
Ebost:admin@griffith.ysgolccc.org.uk

DSC00332 DSC00336 DSC00347 2 P5160101 P5160103 IMG 4934 IMG 4901 DSC00348 DSC00382 DSC00379 DSC00380 DSC00381 IMG 4911 IMG 4912 School Image


Ysgol Griffith Jones

Croeso i Ysgol Griffith Jones

Dysgu Gydan Gilydd

Ein gweledigaeth - Mae Ysgol Griffith Jones yn anelu i ddefnyddio'r technolegau esblygiadol fel cyfrwng i wella'r dysgu heb gyfyngiadau.  

Mae Ysgol Griffith Jones yn cynnig rhai o'r adeiladau ac adnoddau gorau mewn uhrhyw Ysgol Gynradd yn Sir Gaerfyrddin. Mae'r Feithrinfa yn cynnig darpariaeth gwych i blant dan bump.Mae'r Neuadd, y llwyfan a'r llwyfan symudol yn rhoi cyfleon i ddatblygu gwaith drama ac i gynnal nosweithiau cymdeithasol. Mae'r meysydd chwarae eang yn cynnig safle gwych i ymarfer gwahanol weithgareddau ym myd mabolgampau.Yn ogystal mae Campfa enfawr yn rhoi cyfleon i blant i ymarfer gymnasteg, symud, pel rwyd, pel fasged, dawns, athletau a badminton. Agorwyd llyfrgell newydd sbon yn Ebrill 2012 i ateb gofynion darllen y plant.  

Mae yna ddwy ffrwd yn yr ysgol 

Ffrwd Gymraeg - Dosbarthiadau yn derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg.  

Ffrwd Saesneg - Dosbarthiadau yn derbyn eu haddysg yn bennaf trwy gyfrwng Saesneg a Chymraeg yn cael ei ddysgu fel ail iaith. Cymraeg yw'r prif gyfrwng addysgu yn y Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn. O Flwyddyn 2 ymlaen, mae rhieni yn dewis naill ai addysg yn y Ffrwd Gymraeg neu'r Ffrwd Saesneg.

Ar gyfartaledd mae tua 20 - 30 o blant ymhob dosbarth. Yn arferol ni fydd mwy na dwy ystod blwyddyn mewn unrhyw ddosbarth. 

 

Ysgol Grifftith Jones

 

 

 

Eco Schools  Ysgol Iach 1 Fairactive Pink Small Welsh 1  AMC Logo 2014 17 1 ICT Mark 1

Gwefannau Perthnasol