51.8236363,-4.489486700000043,13

Cysylltu a ni

Ysgol Griffith Jones
Heol yr Orsaf San Cler
Sir Gaerfyrddin, SA33 4BT

Ffôn:01994 230 589
Ebost:admin@griffith.ysgolccc.org.uk

IMG 4901 DSC00336 IMG 2847 2 DSC00347 IMG 2706 P5160101 P5160103 IMG 6619 IMG 4934 20180619 140442 DSC00380 CA2 Olifer IMG 4911 IMG 7314 Dando 2017 Dosbarth Branwen 694 Noson Wobrwyo 1 Cyfnod Sylfaen 2017 IMG 7640 IMG 0532 IMG 9831 IMG 1264 Cymysg O Ddosbarthiadau IMG 6627 IMG 2956 IMG 1281 IMG 2050 IMG 3311 Bl 6 IMG 7603 IMG 0657 Bois Raffl Raffl IMG 1099 IMG 1039 Dosbarth Branwen 724 IMG 2257 IMG 8663 DSC01948 IMG 2053 20180625 133218 20180625 142142 IMG 7821 IMG 7835 IMG 0171 1Af Sir Pypedau 34 IMG 2384 56 Gyda Seren Giamocs Yr Urdd 034


Ysgol Griffith Jones

Croeso i Ysgol Griffith Jones

Dysgu Gydan Gilydd

Ein gweledigaeth - Mae Ysgol Griffith Jones yn anelu i ddefnyddio'r technolegau esblygiadol fel cyfrwng i wella'r dysgu heb gyfyngiadau.  

Mae Ysgol Griffith Jones yn cynnig rhai o'r adeiladau ac adnoddau gorau mewn uhrhyw Ysgol Gynradd yn Sir Gaerfyrddin. Mae'r Feithrinfa yn cynnig darpariaeth gwych i blant dan bump.Mae'r Neuadd, y llwyfan a'r llwyfan symudol yn rhoi cyfleon i ddatblygu gwaith drama ac i gynnal nosweithiau cymdeithasol. Mae'r meysydd chwarae eang yn cynnig safle gwych i ymarfer gwahanol weithgareddau ym myd mabolgampau.Yn ogystal mae Campfa enfawr yn rhoi cyfleon i blant i ymarfer gymnasteg, symud, pel rwyd, pel fasged, dawns, athletau a badminton. Agorwyd llyfrgell newydd sbon yn Ebrill 2012 i ateb gofynion darllen y plant.  

Mae yna ddwy ffrwd yn yr ysgol 

Ffrwd Gymraeg - Dosbarthiadau yn derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg.  

Ffrwd Saesneg - Dosbarthiadau yn derbyn eu haddysg yn bennaf trwy gyfrwng Saesneg a Chymraeg yn cael ei ddysgu fel ail iaith. Cymraeg yw'r prif gyfrwng addysgu yn y Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn. O Flwyddyn 2 ymlaen, mae rhieni yn dewis naill ai addysg yn y Ffrwd Gymraeg neu'r Ffrwd Saesneg.

Ar gyfartaledd mae tua 20 - 30 o blant ymhob dosbarth. Yn arferol ni fydd mwy na dwy ystod blwyddyn mewn unrhyw ddosbarth. 

 

Ysgol Grifftith Jones

 

 

 

Eco Schools  Ysgol Iach 1 Fairactive Pink Small Welsh 1  AMC Logo 2014 17 1 ICT Mark 1

Gwefannau Perthnasol