Derbyn 1 EE


Ysgol Griffith Jones

Dosbarth Miss E Evans

Dosbarth Dewi

Dewi

 

Dosbarth Derbyn cyfrwng Cymraeg yw’r dosbarth yma.

Rydym yn ffodus i gael dosbarth mawr a digon o le ynddo i greu corneli dysgu lliwgar a diddorol. Mae yna fyrddau o amgylch y dosbarth ar gyfer arddangos gwaith y plant. 

Yn y cornel tawel mae gennym fwrdd gwyn rhyngweithiol ac mae gennym amryw o adnoddau eraill sy’n helpu i ddatblygu’r sgiliau sylfaenol.  

Rydym hefyd yn manteisio ar yr ardal allanol i ymgymryd â’r gwahanol weithgareddau sy’n angenrheidiol i gyflawni gofynion y Cyfnod Sylfaen.

Themau Methrin a Derbyn / Nursery and Reception Themes 

 

Cylch 1 / Cycle 1

Cylch 2 / Cycle 2

 

 Tymor yr Hydref / Autumn Term

Pawennau, Crafangau a Wisgers / paws, Claws and Whiskers

Pitran, Patran yn y Pyllau / Pitter, Patter, Play

Tywynnu a Pheldru / Glow and Glitter

 

Pan af i Gysgu / When I Fall Asleep

 

 

 Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Chweldlau’r Ddraig / Dragon Tales

Brwydr y Dinosoriaid / Battle of the Dinosaurs

 

 

Bowns / Bounce

Tyllau, Gofodau a Chuddfannau / Holes, Spaces and Hiding Places 

 

 Tymor yr Haf / Summer Term

Pethau Pitw Bach / Teeny Tiny Things 

  Baw, Annibendod a Chymysgeddau / Muck, Mess and Mixtures 

Blasus / Scrumptious

 

Traeth / Beach