Ysgol Griffith Jones

Miss K Evans's Class

Hywel 2

Dosbarth cyfrwng Cymraeg yw hwn i blant blwyddyn 4. Mae'r dosbarth yn un mawr, golau gyda digon o adnoddau megis Bwrdd Gwyn, cyfrifiadur, ac adnoddau pynciol digonol. Defnyddir y rhain i ddatblygu a chefnogi'r dysgu. Mae murluniau lliwgar i arddangos gwaith y plant ym mhob agwedd o'r cwricwlwm.

Themau Bl 3 a 4 / Year 3 and 4 Themes

 

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Tymor yr Haf / Summer Term

 

 

 Cylch 1 / Cycle 1

 

Esgyrn, Gwaed a Phethau Ych a Fi / Blood, Bones and Gory Bits

 

Castell a Dreigiau / Castles and Dragons

  

 

 

Ardal Drychineb / Disaster Zone

 

  

 

 

 Cylch 2 / Cycle 2

 

Y Synhwyrau / Sensoria

  

 

Asiantaeth Deithio / Travel Agents

 

 

 

Plant y Chwyldro / Children of the Revolution