456 B DT


Ysgol Griffith Jones

Dosbarth Mr D Toms

Dosbarth Myrddin

Myrddin

Dosbarth cyfrwng Saesneg o ddisgyblion blynyddoedd 4, 5 a 6 yw hwn, a'r plant yn dysgu Cymraeg fel ail iaith. Mae'n ddosbarth croesawgar, mawr gyda digon o le sy'n ei wneud yn awyrgylch dysgu penigamp.

Themau Bl 5 a 6 / Year 5 and 6 Themes

 

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Tymor yr Haf / Summer Term

 

 

Cylch 1 / Cycle 1

 

Pencampwyr / Champions

 

Troi a Llifo / Bend and Flow

Arwyr a Dihirod / Heroes and Villains

  

 

 

Ein Byd Rhyfeddol / What a Wonderful World

 

 

 

 

Cylch 2 / Cycle 2

 

 

Blits / Blitz

 

 

 

 

Crewr Bwystfilod / Beast Creator

 

 

 

 

Rhandir / Allotment