5 JV


Ysgol Griffith Jones

Dosbarth Mr R Thomas

Dosbarth Rhiannon

 Rhiannon

 

Dosbarth cyfrwng Cymraeg yw hwn i blant blwyddyn 5. Mae'r dosbarth yn un mawr, golau gyda digon o adnoddau megis Bwrdd Gwyn, cyfrifiadur, ac adnoddau pynciol digonol. Defnyddir y rhain i ddatblygu a chefnogi'r dysgu. Mae murluniau lliwgar i arddangos gwaith y plant ym mhob agwedd o'r cwricwlwm.

Mae'r dulliau addysgu yny dosbarth yn eang ac amrywiol- sy'n anelu datblygu'r disgyblion yn ddysgwyr annibynnol, a'u paratoi i fod yn ddysgwyr gydol oes.

Themau Bl 5 a 6 / Year 5 and 6 Themes

 

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Tymor yr Haf / Summer Term

 

 

Cylch 1 / Cycle 1

 

Pencampwyr / Champions

 

Troi a Llifo / Bend and Flow

Arwyr a Dihirod / Heroes and Villains

  

 

 

Ein Byd Rhyfeddol / What a Wonderful World

 

 

 

 

Cylch 2 / Cycle 2

 

 

Blits / Blitz

 

 

 

 

Crewr Bwystfilod / Beast Creator

 

 

 

 

Rhandir / Allotment