Bl 1 LJ


Ysgol Griffith Jones

Dosbarth Mrs C Jenner

Dosbarth Gwenllian

Gwenllian

Mae dosbarth Blwyddyn 1 y ffrwd Gymraeg yn llawn lliw, llun, adnoddau, hapusrwydd, hwyl a sbri. 

Mae’r dosbarth wedi cael ei rannu yn 4 ardal liwgar a heriol sy’n cyd fynd gyda gofynion y cyfnod sylfaen. Yn y ardal fathemateg gwelwn ei’n hoff waith ar rifedd a mathemateg. Rydym yn ffodus iawn o’r holl adnoddau sydd gennym i’n helpu a gweithio gyda’n gilydd drwy rif. Mae’r adnoddau yma yn cynnwys Numicon, llinellau rhif, sgwariau cant, gemau, arian, pwysau a chloriannau, offer mesur, siapiau o bob math a chownteri a gwrthrychau amrywiol.

Symudwn ymlaen i’r Ystafell ysgrifennu ble cawn yr holl adnoddau i ddatblygu ei’n sgiliau llythrennedd ac iaith. O fewn yr Ystafell ysgrifennu gallwn ddarganfod Llyfrgell y dosbarth, cyfrifiaduron a’r bwrdd gwyn rhyngweithiol, byd bach a’r ardal chwarae rôl. Wrth ochr yr Ystafell ysgrifennu mae’r Stiwdio celf. Mae’r stiwdio yn llawn o offer torri a llunio, papurau amrywiol, nwyddau collage a nifer o adnoddau eraill sy’n annog ochr creadigol y plant. Yr ardal olaf ydy Pawb a Phopeth yn y Byd. Yma cawn ddarganfod yr holl adnoddau gwyddonol, daearyddol, hanesyddol a chrefyddol. Mae’r ardal hon yn cael ei lenwi gyda chwestiynau, chwilfrydedd, arbrofion, canlyniadau, atebion a ffeithiau.  

Themau Bl 1 a 2 / Year 1 and 2 Themes

 

Cylch 1 / Cycle 1

Cylch 2 / Cycle 2

 

 

 Tymor yr Hydref / Autumn Term

Archarwyr / Super Heroes

  

Albwm y Teulu / Family Album

 

Hapusrwydd / Happiness

Enfys Trydan / Electric Rainbow

  

 

 Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Cerddorfa / Orchestra 

 Archfarchnad / Supermarket

Archwilwyr Cymuned / Community Explorers

 

Sŵ Bach / Small Zoo 

 

 

Tymor yr Haf / Summer Term

Tyfu Pethau / Growing

  

Cuddfannau a Dant y Llew / Dens and Dandelions

 

‘Drychwch! Tir!’ / Land Ahoy

 

Y Byd Mawr Crwn / Big Wide World