Bl 3 ET


Ysgol Griffith Jones

Dosbarth Mrs E Thomas

Dosbarth Culhwch

 Culhwch

 

Dosbarth cyfrwng cymraeg i blant blwyddyn 3 yw hwn.

Ceir murluniau lliwgar a deniadol i arddangos gwaith plant a cheir ardal ddarllen, fathemateg a thematig i gefnogi’r dysgu drwy’r flwyddyn. Mae’r dosbarth yn defnyddio nifer amrywiol o ddulliau asesu ar gyfer dysgu ac fe welir ehgreifftiau o gwmpas y dosbarth. 

Themau Bl 3 a 4 / Year 3 and 4 Themes

 

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Tymor yr Haf / Summer Term

 

 

 Cylch 1 / Cycle 1

 

Esgyrn, Gwaed a Phethau Ych a Fi / Blood, Bones and Gory Bits

 

Castell a Dreigiau / Castles and Dragons

  

 

 

Ardal Drychineb / Disaster Zone

 

  

 

 

 Cylch 2 / Cycle 2

 

Y Synhwyrau / Sensoria

  

 

Asiantaeth Deithio / Travel Agents

 

 

 

Plant y Chwyldro / Children of the Revolution