Derbyn 2 KJ


Ysgol Griffith Jones

Dosbarth Mrs K Jenkins

Dosbarth Beca

 Beca

 

Dosbarth Derbyn/Blwyddyn 1 cyfrwng Cymraeg yw’r dosbarth yma. 

Mae gennym ddosbarth lliwgar a diddorol sy’n ysbrydoli plant i ddysgu. Mae’r ardaloedd o gwmpas y dosbarth yn cynnig heriau lle mae’r plant yn gallu datblygu sgiliau dysgu annibynnol bydd yn eu paratoi ar gyfer dysgu gydol oes.   Mae yna nifer o fyrddau o amgylch y dosbarth ar gyfer dathlu ac arddangos gwaith y plant.

Yn yr cornel tawel mae gennym fwrdd gwyn rhyngweithiol ‘Smart’.   Yn ogystal â’r bwrdd gwyn rhyngweithiol, mae’r plant yn cael defnyddio cyfrifiadur, gliniadur, ipad ac ipod fel rhan o’u dysgu dyddiol. 

Yng ngweddill y dosbarth, mae gennym amryw o adnoddau eraill sy’n helpu i ddatblygu sgiliau ar draws y fframwaith dysgu.

Rydym hefyd yn manteisio ar yr ardal allanol i ymgymryd â’r gwahanol weithgareddau sy’n angenrheidiol i gyflawni gofynion y Cyfnod Sylfaen.  Mae’r canopi newydd yn caniatáu dysgu yn yr awyr agored beth bynnag y tywydd.  Mae yna adnoddau ar gael yn yr ardal hon i gyd-fynd a holl feysydd dysgu'r Cyfnod Sylfaen.

Themau Methrin a Derbyn / Nursery and Reception Themes 

 

Cylch 1 / Cycle 1

Cylch 2 / Cycle 2

 

 Tymor yr Hydref / Autumn Term

Pawennau, Crafangau a Wisgers / paws, Claws and Whiskers

Pitran, Patran yn y Pyllau / Pitter, Patter, Play

Tywynnu a Pheldru / Glow and Glitter

 

Pan af i Gysgu / When I Fall Asleep

 

 

 Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Chweldlau’r Ddraig / Dragon Tales

Brwydr y Dinosoriaid / Battle of the Dinosaurs

 

 

Bowns / Bounce

Tyllau, Gofodau a Chuddfannau / Holes, Spaces and Hiding Places 

 

 Tymor yr Haf / Summer Term

Pethau Pitw Bach / Teeny Tiny Things 

  Baw, Annibendod a Chymysgeddau / Muck, Mess and Mixtures 

Blasus / Scrumptious

 

Traeth / Beach