3 A 4 CW


Ysgol Griffith Jones

Dosbarth Mrs L Scourfield

Dosbarth Branwen

 Branwen

 

Dosbarth cyfrwng Cymraeg o blant blwyddyn 6 yw hwn. Wrth ddod i mewn i'r dosbarth byddwch yn gwerthfawrogi pa mor olau a diddorol yw'r gofod a geir. Mae'r plant wedi eu grwpio fel eu bod yn medru gwneud defnydd llawn o'r cornel darllen a'r adran fathemateg, y cyfrifiadur a'r bwrdd gwyn rhyngweithiol; sy'n cael ei ddefnyddio'n ddyddiol yn eu gwaith.  Ceir murluniau lliwgar o gwmpas yr ystafell er mwyn arddangos gwaith thematig y plant ac hyrwyddo'r dysgu. Mae canllawiau ac adnoddau 'asesu ar gyfer dysgu' i weld yn amlwg yn y dosbarth.

Themau Bl 5 a 6 / Year 5 and 6 Themes

 

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Tymor yr Haf / Summer Term

 

 

Cylch 1 / Cycle 1

 

Pencampwyr / Champions

 

Troi a Llifo / Bend and Flow

Arwyr a Dihirod / Heroes and Villains

  

 

 

Ein Byd Rhyfeddol / What a Wonderful World

 

 

 

 

Cylch 2 / Cycle 2

 

 

Blits / Blitz

 

 

 

 

Crewr Bwystfilod / Beast Creator

 

 

 

 

Rhandir / Allotment