3 A 4 CW


Ysgol Griffith Jones

Dosbarth Mrs L Scourfield

Dosbarth Branwen

 Branwen

 

Dosbarth cyfrwng Cymraeg o blant blwyddyn 3 yw hwn. Wrth ddod i mewn i'r dosbarth byddwch yn gwerthfawrogi pa mor olau a diddorol yw'r gofod a geir. Mae'r plant wedi eu grwpio fel eu bod yn medru gwneud defnydd llawn o'r cornel darllen a'r adran fathemateg, y cyfrifiadur a'r bwrdd gwyn rhyngweithiol; sy'n cael ei ddefnyddio'n ddyddiol yn eu gwaith.  Ceir murluniau lliwgar o gwmpas yr ystafell er mwyn arddangos gwaith thematig y plant ac hyrwyddo'r dysgu. Mae canllawiau ac adnoddau 'asesu ar gyfer dysgu' i weld yn amlwg yn y dosbarth.

Themau Bl 3 a 4 / Year 3 and 4 Themes

 

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Tymor yr Haf / Summer Term

 

 

 Cylch 1 / Cycle 1

 

Esgyrn, Gwaed a Phethau Ych a Fi / Blood, Bones and Gory Bits

 

Castell a Dreigiau / Castles and Dragons

  

 

 

Ardal Drychineb / Disaster Zone

 

  

 

 

 Cylch 2 / Cycle 2

 

Y Synhwyrau / Sensoria

Plant y Chwyldro / Children of the Revolution

  

 

Asiantaeth Deithio / Travel Agents

 

 

 

Yn y Pwll / The Big Dip