Meithrin 1 Meithrin 2


Ysgol Griffith Jones

Dosbarth Mrs Ll Griffiths

 Dosbarth Non

Non

Dyma’r dosbarth cyntaf i ddisgyblion yr ysgol ei fynychu pan yn 3 oed a gosodir sylfaen gref i’w dysgu. Mae’r dosbarth ynstafell fawr, olau a lliwgar, gyda gofynion y Cyfnod Sylfaen yn amlwg yn yr ardaloedd dysgu. Bu’r Meithrin yn un o’r dosbarthiadau cyntaf i dderbyn bwrdd gwyn rhyngweithiol. Gosodwyd y bwrdd hwn yn y cornel tawel i ddatblygu sgiliau TGCh y plant.  

Mae’r ardal allanol yn rhan bwysig o’r dosbarth, gyda’r plant yn mwynhau amrywiaeth o heriau a gweithgareddau yno. Pwysleisiwn yr elfen o ddiogelwch ac mae’r ardal yma yn gauedig. Mae’r plant yn mwynhau eu diwrnod ac yn ddysgwyr annibynnol.  

Themau Methrin a Derbyn / Nursery and Reception Themes 

 

Cylch 1 / Cycle 1

Cylch 2 / Cycle 2

 

 Tymor yr Hydref / Autumn Term

Pawennau, Crafangau a Wisgers / paws, Claws and Whiskers

Pitran, Patran yn y Pyllau / Pitter, Patter, Play

Tywynnu a Pheldru / Glow and Glitter

 

Pan af i Gysgu / When I Fall Asleep

 

 

 Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Chweldlau’r Ddraig / Dragon Tales

Brwydr y Dinosoriaid / Battle of the Dinosaurs

 

 

Bowns / Bounce

Tyllau, Gofodau a Chuddfannau / Holes, Spaces and Hiding Places 

 

 Tymor yr Haf / Summer Term

Pethau Pitw Bach / Teeny Tiny Things 

  Baw, Annibendod a Chymysgeddau / Muck, Mess and Mixtures 

Blasus / Scrumptious

 

Traeth / Beach