Bl 6 MG


Ysgol Griffith Jones

Dosbarth Mrs M Giles

Dosbarth Pwyll

 Pwyll

 

Dysgwyr Blwyddyn 6 sydd yn nosbarth Mrs. Giles. Mae'r dosbarth yn mwynhau defnyddio gwahanol ddulliau o Asesu ar Gyfer Dysgu ac wedi ymddiddori tipyn wrth ddysgu am hanes San Cler, Y Tuduriaid, Yr Ail Ryfel Byd a’r Chwedegau. Mae nhw hefyd yn defnyddio tipyn o’r Stafell Gyfrifiaduron a’r LLyfrgell i ymchwilio a chyflwyno gwaith.  

Themau Bl 5 a 6 / Year 5 and 6 Themes

 

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Tymor yr Haf / Summer Term

 

 

Cylch 1 / Cycle 1

 

Pencampwyr / Champions

 

Troi a Llifo / Bend and Flow

Arwyr a Dihirod / Heroes and Villains

  

 

 

Ein Byd Rhyfeddol / What a Wonderful World

 

 

 

 

Cylch 2 / Cycle 2

 

 

Blits / Blitz

 

 

 

 

Crewr Bwystfilod / Beast Creator

 

 

 

 

Rhandir / Allotment