123 B RT


Ysgol Griffith Jones

Dosbarth Mrs R Taylor

Dosbarth Olwen

Olwen

 

Dyma ddosbarth Mrs R Taylor.  Plant Blwyddyn 2 a 3 sydd yn ein dosbarth ni. Mae’n un o ddosbarthiadau y Ffrwd Saesneg ac mae’r plant yn dysgu Cymraeg fel ail iaith.

Themau Bl 3 a 4 / Year 3 and 4 Themes

 

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Tymor yr Haf / Summer Term

 

 

 Cylch 1 / Cycle 1

 

Esgyrn, Gwaed a Phethau Ych a Fi / Blood, Bones and Gory Bits

 

Castell a Dreigiau / Castles and Dragons

  

 

 

Ardal Drychineb / Disaster Zone

 

  

 

 

 Cylch 2 / Cycle 2

 

Y Synhwyrau / Sensoria

  

 

Asiantaeth Deithio / Travel Agents

 

 

 

Plant y Chwyldro / Children of the Revolution