Ysgol Griffith Jones

Diwrnod Ysgol

Plant yn Cyrraedd 8.40 - 8.55

Cofrestru 8.55 - 9.00

Gwasanaeth 9.00 - 9.15

Gwersi 9.15 - 10.30

Amser Chwarae 10.30 - 10.45

Gwersi 10.45 - 12.00

Amser Cinio 12.00 - 1.00

Gwersi 1.00 - 2.15

Amser Chwarae 2.15 - 2.30

Gwersi 2.30 - 3.30

Diwedd Diwrnod yr Ysgol

Meithrin 3.00

Babanod 3.15

Iau 3.30