Ysgol Griffith Jones

Gwobr Aur Ysgolion Rhyngwladol

Eco Schools

Ym mis Awst 2010 cafodd yr ysgol y newyddion da ein bod wedi llwyddo yn ein cais am y Wobr Aur Ysgolion Rhyngwladol.

Mae’r wobr yn agored i bob ysgol ac yn clodfori gwaith Rhyngwladod wedi’i selio ar y Cwricwlwm.

Mae’r ISA wedi cynorthwyo’r ysgol i ddatblygu: 

  • ethos rhyngwladol o fewn yr ysgol
  • bod mwyafrif y disgyblion wedi gwneud peth gwaith yn ymwneud a’r dimensiwn rhyngwladol
  • gwaith ar y cyd gydag ysgolion o fewn i bartneriaeth Comeniws
  • gwaith trawsgwricwlaidd
  • gweithgareddau rhyngwladol ar hyd y flwyddyn
  • partneriaeth gyda’r gymuned

Gan roedd yr ysgol yn ymwneud a phroject Comeniws roedd yn amserol inni geisio am y wobr yma gan ein bod yn gwneud cymaint o weithgareddau rhyngwladol.