Bag2school 2 Disgo Eco Gardd YGJ 2013 Litter Pick 2015 Bag2school IMG 3050 IMG 3055 IMG 4143


Ysgol Griffith Jones

Eco-Sgolion

Cod eco2.doc

cyflwyniad eco.pptx 

Dechreuodd Ysgol Griffith Jones ar ei rhaglen Eco lwyddiannus yn 2006 wrth intergreiddio ag annog y disgyblion i gymeryd rhan mewn materion amgylcheddol a dadtblygu cynaliadwy. Mae’n cynnig system hynod strwythurol ar gyfer rheolaeth amgylcheddol ysgolion.

Mae’r rhaglen yn adnodd dysgu ac mae’r meysydd pwnc yn cynnwys: 

 • Ysbwriel
 • Lleihau gwastraff
 • Cludiant
 • Byw’n Iach
 • Ynni
 • Dwr
 • Tir yr Ysgol
 • Dinasyddiaeth Fyd-Eang

Disgyblion sy’n cymeryd y prif rannau mewn gwneud penderfyniadau a chyfranogi er mwyn lleihau effaith amgylcheddol ein hysgol. Fel hyn, mae Eco-Sgolion yn ymestyn y tu hwnt i’r dosbarth ac yn datblygu agweddau o ddinasyddiaeth gyfrifol, gartref ac yn y gymuned.ehangach. 

Dyma grynodeb byr o lwyddiannau Eco yr ysgol: 

Y Tlws Efydd 

 • Sefydlu siop ffrwythau.
 • Gosod system ailgylchu mewn lle.
 • Darparu bocs adnoddau chwaraeon amser chwarae.  
 • Ymwybodol o arbed ynni.
 • Marciau chwarae i’r iard yr ysgol a seddau allanol

 Siop 2013

Y Tlws Arian 

 • Gwella system ailgylchu – batteris, “fones 4School”,ailgylchu cardiau Nadolig, creu ein addurniadau Nadolig ein hunain. 
 • Cynllunio a derbyn grant wrth Loteri ‘r Treftadaeth i adeiladu Ystafell allanol.

P5160101

Y Faner Werdd 

 • Gwella golwg mynedfa’r ysgol i’w gwneud yn fwy croesawgar a lliwgar..
 • Llunio gardd ysgol. 
 • Parhau ar ein cynllun Gwreiddiau ac Adennydd fel rhan o Ddinasyddiaeth Fyd-Eang. 

Green Flag 1

Y Ail Faner Wyrdd 

 • Monitro defnydd dŵr. Defnyddio casglydd dŵr yng ngardd yr ysgol.
 • Gwella tir yr ysgol drwy ddatblygu amserlen ar gyfer cyfleoedd plannu.
 • Ail gylchu llennu’r neuadd. Gwneud defnydd ohonynt i greu nwyddau a werthwyd i’r gymuned er mwyn codi arian tuag at gywaith celf y Galeri Genedlaethol.

Green Flag 2

Gwobr Platinwm 

 

 • Cynnal arolwg egni a chyflwyno camau i arbed ynni.
 • Sefydlu amserlen gompostio ar gyfer gwastraff bwyd yr ysgol.
 • Codi ymwybyddiaeth o gyfleoedd ail gylchu gyda chefnogaeth y GRhA.

Platinwm