51.8236363,-4.489486700000043,13

Cysylltu a ni

Ysgol Griffith Jones
Heol yr Orsaf San Cler
Sir Gaerfyrddin, SA33 4BT

Ffôn:01994 230 589
Ebost:admin@griffith.ysgolccc.org.uk


Ysgol Griffith Jones

Y Corff Llywodraethol

ENW

NAME

STATWS

STATUS

Mr E Davies

Prifathro / Headteacher

Cyng/Cllr P M Hughes

Llywodraethwr Awdurdod Addysg Lleol 

Local Education Authority Governor

Mr T John

Cadeirydd / Chairperson

Mr Kevin Jenkins

Mrs D Jenkins

Llywodraethwr Cymunedol

Community Governor

Mrs L Phillips

Mr G Williams

Mr P Rogers

Llywodraethwr Cymunedol Ychwanegol

Additional Community Representative

Mrs R Davies

Rhiant Lywodraethwr

Parent Governor

Mrs J Kind

Mrs A Pearce

Mrs C Jones

Mrs Mai Giles

Athro Lywodraethwr

Teacher Governor

Mrs A Jones

Staff Lywodraethwr

Staff Governor

 

Adroddiad Blynyddol Llywodraethwyr 2016 - 2017